FC2 Video là gì?

Hướng dẫn sử dụng
08 /01 2016
FC2 Video là gì? 


FC2 Video
     
   FC2 Video là dịch vụ truyền phát Video mà bạn quay hay tự sáng tạo lên trang Web.
Xem,tìm kiếm,đăng lên miễn phí ! Chia sẻ Video với nhiều người !

       Bình luận và bỏ phiếu cho Video đươc công khai.
       Đăng ký làm bạn,chia sẻ Video cùng với bạn.           Ứng dụng với cả ĐTDĐ,Blog !

        FC2 Video ứng dụng với ĐTDĐ.
        Đăng lên Blog hoặc trang Web riêng của bạn.
        Sử dụng kết hợp với FC2 Blog sẽ thú vị hơn!

fc2trans+videovi

Welcome to FC2!