FC2 Video

Hỏi & Đáp
07 /30 2012
Hỏi: FC2 Video là dịch vụ như thế nào?

Đáp: FC2 Video là dịch vụ mà bạn có thể đăng lên web Video mà bạn quay hay chế tạo.


Hỏi: Có thể làm gì với FC2 Video?

Đáp: Bình luận,đánh giá Video được đăng lên,kết bạn để chia sẻ Video với nhiều người.


Hỏi: Hiển thị "Hạn chế số lần xem Video trong một ngày" hoặc "Mạng đang tắc nghẽn",
không xem được.


Đáp: Để giảm tải của máy chủ,hạn chế số lần xem Video trong một ngày khi
không đăng nhậpvà khi là thành viên miễn phí được cài đặt khác nhau.
Đăng ký thành viên tốn phí sẽ không bị hạn chế.

"Mạng đang tắc nghẽn" hiển thị khi có nhiều người xem cùng một Video cùng một lúc,
không phải là lỗi của máy chủ.


Số lần xem được chia ra cho mỗi địa chỉ IP
Nhiều người dùng chung một IP hoặc trong môi trường dùng IP cố định,
(bạn chưa dùng nhưng người khác dùng chung IP với bạn đã truy cập trước)
thì có thể số lần được xem Video sẽ bị vượt mức.


Hỏi:
Tôi muốn thoái hội

Đáp: Để xóa dịch vụ,bạn cần thực hành trên trang quản lý của người sử dụng.
Đăng nhập vào FC2ID,trong danh mục các dịch vụ,nhấn vào nút xóa(x màu đỏ)
tại dịch vụ bạn muốn xóa.

*Hủy hợp đồng thành viên tốn phí và thoái hội là hai thủ tục khác nhau.
Bạn có thể xóa hợp đồng thành viên tốn phí và trở lại thành viên miễn phí. fc2trans+videovi

Welcome to FC2!