Video được tải lên

Hướng dẫn sử dụng
05 /14 2014
FC2 Video ứng dụng với các tập tin ftv,avi,wmv v.v... các loại MPGE

Hình thức tập tin là ứng dụng được nhưng bộ tải Video của FC2 Video
không thích nghi hoặc tập tin bị hư hỏng thì khi Tải lên sẽ được hiển thị """Hiên tại dạng thức này chưa được đối ứng".
Nếu gặp trường hợp này xin hãy hoán chuyển đuôi mở rộng của tập tin rồi tải lên lại.

Dung lượng tập tin có thể tải lên

Thành viên miễn phíThành viên tốn phí
Kích cỡ1GB2GB
Số Video được tải lênVôgiới hạnVô giới hạn

Hiện nay không có hạn chế về tổng dung lượng và số lượng video.
Người sử dụng có thể đăng lên nhiều video theo ý muốn

Xem chi tiết về tải Video lên tại trang sau đây
Cách tải Video lên

Mã hóa Video
Video được tải lên FC2 Video sẽ được mã hóa thành video chuyên để xem.
và có thể chất lượng hình ảnh và âm thanh của video sẽ bị thay đổi.


 Lưu ý

Video được tải lên hoặc video đã được hoán chuyển sau khi tải lên có bit rate quá 2MBps sẽ khó có thể xem được chuẩn trên mạng internet bình thường, nên chúng tôi có thể sẽ chỉnh cho bit rate của tập tin gọn trong 2MBps.fc2trans+videovi

Welcome to FC2!