Xem Video

Hướng dẫn sử dụng
05 /20 2014
Cách điều khiển bộ đọc

Manual-17.png


Các chức năng của bộ đọc FC2 Video

-Play, stop video lại
Điều khiển bằng nhấp con chuột vào màn hình.

-Chức năng bình luận
Bạn có thể chỉnh hiển thị lời bình luận, chọn màu chữ và kích cỡ từ nút ở phía phải màn hình

-Chỉnh âm lượng
Nếu chỉnh đến mức hiện lên dấu chéo × sẽ tắt được âm thanh.

-Nút toàn màn hình
Hiển thị video tối đa lên toàn màn hình.

-Nút HQ
Bật, tắt HQ mode

           Nếu không xem được Video hoặc bộ đọc không thực hành,
          xin hãy kiểm tra
Flash player có là phiên bản mới hay không


Xem từ giữa chừng hay chỉnh chỗ bắt đầu xem

Manual-18.png 

Bạn có thể xem Video từ đoạn muốn xem, và có thể xác nhận được qua hình thu nhỏ.


Di chuyển con trỏ trên thanh tìm kiếm để chỉnh chỗ xem và sửa tốc độ của thao tác.
Hãy sử dụng thao tác này để xem video từ đoạn tùy ý.Tận dụng short-cut key

Dưới đâu là những short-cut key được sử dụng trong FC2 Video.

Tua laij 1% [←] hoặc [J]
Tua đi 1% [→] hoặc [L]
Play-Stop [space] hoặc [K]
Trở lại đầu [Home]
Chuyển đến cuối [End]
Tắt âm thanh [ ↓ ]
Bật âm thanh [ ↑ ]

Từ 1 đến 9 là phần trăm của video, nhấn vào [5] sẽ nhảy đến phần 50% của video.
Xem toàn màn hình [F], trở lại [ESC]

Lời bình luận

Lời bình luận ẩn

fc2trans+videovi

Welcome to FC2!