Chia sẻ Video trên Twitter

Hướng dẫn sử dụng
05 /26 2014
Ngoài dán được bộ đọc lên Blog và những trang ngoại bộ,

bạn có thể chia sẻ được video lên twitter.


Manual-19.png 

Thao tác

Chi sẻ video từ nút Twitter tại phía dưới bộ đọc video.
Cửa sổ Twitter sẽ được hiện lên kèm theo link.
(Nếu chưa đăng nhập Twitter sẽ thì cần phải đăng nhập vào)

Nếu muốn chèn bộ đọc video hãy kiểm tra trang sau đây
Đặt bộ đọc Video lên trang Web,Blog


Hãy tận dụng chức năng này để chia sẻ, giới thiệu  video cho bạn bè,
hoặc quảng cáo những video của mình.Lời bình luận

Lời bình luận ẩn

fc2trans+videovi

Welcome to FC2!