Xem FC2 Video từ smartphone, tablet

Hướng dẫn sử dụng
05 /26 2014
FC2 Video có thể xem được từ smartphone.

21.png  

Dưới đây là những chức năng có thể sử dụng trên smartphone.

-Xác nhận, quản lý Nội dung video của tôi
-Xác nhận, quản lý Bạn
-Xác nhận, quản lý thành viên ưa thích
-Gửi, nhận tin nhắn
-Tải video lên
-Sửa cài đặt
-Quản lý album

*Sử dụng app của FC2 Video (android) sẽ tải lên được video qua app.
Tải về FC2 Video app


Xem video từ iPhone, iPad
Xem được video bằng bộ đọc dành riêng cho iPhone, iPad
Chi tiết về xem video từ iPhone. iPad

Xem video từ android smartphone, tablet
Bạn có thể xem video trên các loại máy android
Chi tiết về xem video từ android smartphone, tablet

Nếu không xem được rõ video qua mạng 3D, xin hãy sử dụng qua WiFi.


Lời bình luận

Lời bình luận ẩn

fc2trans+videovi

Welcome to FC2!