FC2 Video là gì?

Hướng dẫn sử dụng
08 /01 2016
FC2 Video là gì? 


FC2 Video
     
   FC2 Video là dịch vụ truyền phát Video mà bạn quay hay tự sáng tạo lên trang Web.
Xem,tìm kiếm,đăng lên miễn phí ! Chia sẻ Video với nhiều người !

       Bình luận và bỏ phiếu cho Video đươc công khai.
       Đăng ký làm bạn,chia sẻ Video cùng với bạn.           Ứng dụng với cả ĐTDĐ,Blog !

        FC2 Video ứng dụng với ĐTDĐ.
        Đăng lên Blog hoặc trang Web riêng của bạn.
        Sử dụng kết hợp với FC2 Blog sẽ thú vị hơn!

Lời bình luận

Lời bình luận ẩn

fc2trans+videovi

Welcome to FC2!