Đăng ký FC2 Video

Hướng dẫn sử dụng
08 /02 2012
Nếu bạn không có tài khoản FC2ID

      1.Truy cập đến FC2(http://fc2.com/),nhấn vào"Đăng ký"ở phía bên phải
      2.Nhập địa chỉ Email và số vào,thực hành đ
ăng ký tạm thời.
      3.Email đăng ký tạm thời sẽ được gửi đến,xin truy cập vào URL được ghi trong Email.
      4.Đăng ký được hoàn thành!Nếu bạn đã có tài khoản FC2ID

      1.Truy cập đếnFC2(http:fc2.com/),đăng nhập vào.
      2.Sau khi đăng nhập,nhấn vào"Thêm dịch vụ"ở phía bên trái
      3.Nhấn vào"Thêm dịch vụ này" tại mục FC2 Video,thực hành thủ tục.
      4.Đăng ký được hoàn thành!Lời bình luận

Lời bình luận ẩn

fc2trans+videovi

Welcome to FC2!