Sửa đổi cài đặt,xóa Video đăng lên

Hướng dẫn sử dụng
08 /04 2012
Bạn có thể cài đặt lại hoặc xóa Video đăng lên(tải lên)bất cứ lúc nào.
Vào"Nội dung Video của tôi",nhấn vào"Sửa"để sửa tựa đề,phạm vi công khai v.v...
nhấn vào"Xóa"để xóa Video bạn chọn(sau khi xóa không phục hồi lại được)


Manual-4.png 
Phạm vi công khai
 
Có thể chọn những phạm vi công khai như sau

Không công khai
Chỉ người đăng Video mới xem được Video.
Không sử dụng được tại trang web khác,không đăng lên được Blog.
Nếu muốn dung công cụ đăng Video lên Blog,bạn phải đặt phạm vi công khai ngoài"Không công khai"

Công khai cho bạn
Chỉ bạn dùng FC2 Video được xem Video.
Video không được xếp hạng.
Có thể xem được Video tại trang ngoại bộ
Nếu không muốn công khai Video trên toàn FC2 Video và muốn đăng Video lên Blog,bạn nên sử dụng
phương pháp này.

Công khai
Tất cả các người sử dụng FC2 Video có thể xem Video.
Thành viên miễn phí,người không đăng nhập bị hạn chế số lần xem Video trong một ngày,
cho nên Video "Công khai" không có nghĩa là được xem không giới hạn.


Hạn chế sử dụng


Cài đặt :Không cho phép"Tham chiếu ngoại bộ"(đăng Video lên Blog hoặc trang Web)  Đánh dấu vào
               
               Nếu muốn cho phép "Tham chiếu ngoại bộ" xin đừng đánh dấu vào


Manual-5.png                    
                                              
Manual-6.png 

Nếu cài đặt không cho phép tham chiếu ngoại bộ sẽ không đăng được Video lên Blog
hoặc trang Web.Chỉ xem được Video tại trang FC2 Video

*Chú ý: Nếu cài đặt không cho phép tham chiếu ngoại bộ thì kể cả trên Blog của người đăng cũng
không đăng lên được.

Ngoài ra,cài đặt không cho phép tham chiếu ngoại bộ có thể dùng chung với cài đặt  phạm vi công khai.
Ví dụ: Cài đặt"Công khai cho bạn"+"Không cho phép tham chiếu ngoại bộ".....

*Đặt Phạm vi công khai là Không công khai sẽ khiến không cho phép Tham chiếu ngoại bộ.Xin lưu ý!Lời bình luận

Lời bình luận ẩn

fc2trans+videovi

Welcome to FC2!