Đặt bộ đọc Video lên trang Web,Blog

Hướng dẫn sử dụng
08 /06 2012
 Bạn có thể chèn video được công khai trên FC2 Video lên Blog hoặc trang web ngoài.

Chỉ cần đặt bộ đọc (player) là có thể xem được video tại trang ngoài (ngoài FC2 Video).

Video của chính bạn đăng lên và video của người khác đều có thể sử dụng được.

Blog, home page, ngoài các dịch vụ của FC2, chỉ cần trang đó có thể sửa và đăng được HTML, JavaScript là được.

Nếu đặt nhiều bộ đọc lên một trang có thể video sẽ bị chậm.

Ngoài ra có thể sẽ bị hạn chế không cho chiếu đồng thời nhiều bộ đọc.
(Nếu có bộ đọc nào đang chiếu, các bộ đọc khác không chiếu được)


1) Mã nhúng của bộ đọc ngoại bộ

Manual-25.png

Mở trang xem video, phía dưới màn hình sẽ hiện lên 2 loại nút.

+ Nút đăng lên FC2 Blog
Đây là chức năng dễ dàng đăng video lên FC2 Blog.
Nếu trong trạng thái đang đăng nhập vào FC2 Blog, nhấn vào nút này sẽ mở được ra trang "Viết Blog" và
mã nhúng của video sẽ được chèn tự động vào nội dung bài viết.
Nhưng khi dùng chức năng này bạn sẽ không sửa được kích cỡ của bộ đọc 
Nếu muốn sửa mã nhúng xin hãy dùng mã nhúng cảu bộ đọc ngoại bộ.


+ Nút mở mã nhúng bộ đọc ngoại bộ
Nhấn vào sẽ mã nhúng bộ đọc, hình thu nhỏ sẽ được hiện ra.
Ngoài FC2 Blog, mã nhúng này có thể chèn được vào những trang web khác.

Nếu người đăng không cho phép sử dụng video ngoại bộ thì mã nhúng sẽ không được hiện lên.

Ngoài ra, video được chuyển thành cài đặt không cho sử dụng ngoại bột thì tại bộ đọc đã được đặt, video sẽ không thể xem được.Manual-26.png


- Đầu tiên chọn kích cỡ bộ đặt.
Chọn từ 4 kích cỡ, hoặc tự đặt kích cỡ.
Mã nhúng sẽ được đặt với kích cỡ đó.

- Sao chép mã nhúng
Chú ý: Nếu không sao chép toàn bộ mã nhúng sẽ là nguyên nhân không xem được video.


2) Dán vào trang muốn đặt

Dán mã nhúng đã sao chép vào nơi muốn đặt.

Manual-27.png

Hình mẫu trên đây là màn hình của FC2 Blog, bạn có thể chèn vào trang blog của dịch vụ khác, hoặc những trang viết bằng HTML

Có thể chèn bộ đọc vào giữa bài blog, không được viết thêm chữ vào mã nhũng, có thể viết chữ vapf trước hoặc sau mã nhúng.
Nếu thiếu một phần nào của mã nhúng, sẽ không xem được video.

Video được kéo từ FC2 Video, nên nếu video gốc bị xóa đi thì sẽ không xem được video.

Lời bình luận

Lời bình luận ẩn

fc2trans+videovi

Welcome to FC2!